سمنان
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
دیدار مدیرکل دیوان محاسبات استان با برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی
1398/10/23
تعدادی از مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان با مدیرکل دیوان محاسبات استان دیدار و درخصوص اجرای صحیح امور در چار چوب قوانین و مقررات تبادل نظرکردند. مدیرکل دیوان محاسبات نیز مطالب مبسوطی را در راستای سیاست های پیشگیرانه و هدایتگرانه دیوان محاسبات تبیین نمود.
 
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/